پیشنهادی برای بیشتر دانستن

شهرمن

هدایای شهرمن

هدای شهرمن

هدایای شهرمن

هدای شهرمن

لاهیجان، میدان شیخ زاهد،ساختمان ارژنگ ایرانیان

شهرمن

تبلیغات محیطی

تبلیغاتی است که در مکان‌های غیرعادی، در خور توجه و غیرمنتظره و اغلب با روش‌های غیرمرسوم و بدیع و همچنین اجراهای تازه-اجراهایی که برای نخستین بار بر مخاطبان ظاهر می‌شوند- به کار گرفته می‌شوند. این تبلیغات علاوه بر آنکه کالای ویژه‌ای را معرفی می‌کند، فراهم‌کننده فرصت‌های مناسبی برای زیبایی شهرها نیز هستند. نکته قابل توجه این است که تقاضا برای این تبلیغات در فصول مناسب آب‌وهوایی رشد چشمگیری دارند؛ زیرا در این فصول، افراد زمان کمتری را در خانه و در برابر تلویزیون صرف می‌کنند و بیشتر زمان خود را به گردش در شهر اختصاص می‌دهند. از عوامل موثر در تبلیغات محیطی می‌توان موارد زیر را نام برد: مکان تبلیغ ، خوانایی، وضوح پیام، طراحی خلاقانه، رنگ‌بندی، اندازه و حجم متن، ارائه اطلاعات مناسب از محصول و برند

تبلیغات محیطی

تبلیغاتی است که در مکان‌های غیرعادی، در خور توجه و غیرمنتظره و اغلب با روش‌های غیرمرسوم و بدیع و همچنین اجراهای تازه-اجراهایی که برای نخستین بار بر مخاطبان ظاهر می‌شوند- به کار گرفته می‌شوند. این تبلیغات علاوه بر آنکه کالای ویژه‌ای را معرفی می‌کند، فراهم‌کننده فرصت‌های مناسبی برای زیبایی شهرها نیز هستند. نکته قابل توجه این است که تقاضا برای این تبلیغات در فصول مناسب آب‌وهوایی رشد چشمگیری دارند؛ زیرا در این فصول، افراد زمان کمتری را در خانه و در برابر تلویزیون صرف می‌کنند و بیشتر زمان خود را به گردش در شهر اختصاص می‌دهند. از عوامل موثر در تبلیغات محیطی می‌توان موارد زیر را نام برد: مکان تبلیغ ، خوانایی، وضوح پیام، طراحی خلاقانه، رنگ‌بندی، اندازه و حجم متن، ارائه اطلاعات مناسب از محصول و برند

لاهیجان، میدان شیخ زاهد،ساختمان ارژنگ ایرانیان